Strony internetowe, portale - realizacja, wykonanie, projekty


Aplikacja Web. Profil Hiperteletekstu

Określono Profil Hiperteletekstu TeleWeb, który pozwala za pomocą odpowiednich dekoderów wyświetlić tekst i grafikę w stylu strony internetowej. Obsługa "TeleWeb" zawiera pliki multimedialne których format i atrybuty są zdefiniowane w niniejszej normie

Informacja geograficzna, Interfejs internetowego serwera map

Zdefiniowano zachowanie usług, które na podstawie informacji geograficznej dynamicznie tworzą mapy danych odnoszonych przestrzennie. "Mapa" stanowi zobrazowanie informacji geograficznej jako obrazu cyfrowego zapisanego w postaci pliku właściwego do wyświetlenia na ekranie monitora. Mapy produkowane przez WMS są dostarczane w formie pliku rastrowego takiego jak PNG, GIF, JPEG, lub rzadziej - w formie wektorowych elementów graficznych SVG czy WebCGM. Mapa nie stanowi danych, dlatego WMS nie może być wykorzystywany jako źródło aktualnych danych o obiektach lub pokryciach terenowych. Zdefiniowano trzy operacje: - GetCapabilities - do pozyskania szczegółowego opisu na temat map oferowanych przez serwer, - GetMap - do pobrania mapy, oraz - GetFeatureInfo - do zapytania serwera o dane obiektów wyświetlonych na mapie. GetCapabilities i GetMap są obligatoryjne, dlatego muszą być zaimplementowane w każdej usłudze WMS. Przyjęto protokół HTTP oraz metodę HTTP GET za podstawowy mechanizm komunikacji pomiędzy klientem i serwerem WMS

Otwarta wymiana danych w systemach automatyzacji, sterowania i zarządzania budynkami, Protokół sieci sterowania, Transmisja za pomocą protokołu internetowego (IP)

Wyszczególniono przeprowadzenie protokołu sieci sterującej (CNP) przez kanały protokołu internetowego jako dokument uzupełniający do części 1 CNP. Została przygotowana dla zapewnienia procedur za pomocą których różni dostawcy automatyki budynkowej, aparatury sterującej i systemów zarządzania budynków mogą w znormalizowany sposób dokonywać wymiany informacji. Określono możliwości komunikacyjne. Niniejsza norma powinna być stosowana przez wszystkich zaangażowanych w czynności związane z projektowaniem, produkcją, sprawdzaniem, instalowaniem i rozruchem podczas oddawania do eksploatacji

Pozostałe normyTworzenie stron www Wirtualne wizyty